Prezes Rady Ministrów rozpoczął procedurę opiniowania kandydata na Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama