Radosław Sikorski powiedział uczestnikom Globalnego Forum, że Polacy i Żydzi razem walczyli z hitlerowcami. Przypomniał, że podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów obywateli polskich, z czego 3 miliony stanowili Żydzi, a 3 miliony- katolicy.

Reklama

Polscy Żydzi byli pierwsi a polscy katolicy drudzy w kolejce do eksterminacji - mówił. Sikorski przypomniał, że Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Minister przekonywał, że nasz kraj pamięta o swoich współobywatelach pochodzenia żydowskiego, czego przykładem jest Muzem Historii Żydów Polskich. Zapewnił też, że Polska walczy z antysemityzmem. Osobiście pozywałem do sadu ludzi, którzy szerzyli antysemicki jad w internecie i gazety, które dawały im forum - przypomniał.

Radosław Sikorski zapewnił o dobrych stosunkach Polski z Izraelem, podkreślił, że Izrael ma prawo do bezpiecznych granic, a groźby pod swoim adresem musi traktować poważnie. Zaznaczył jednak, że Polska sprzeciwia się osadnictwu na terytoriach okupowanych.

Uczestnicy konferencji kilkanaście razy przerywali brawami wystąpienie ministra Sikorskiego a na koniec zgotowali mu owację na stojąco. Głównym punktem wizyty ministra Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie będzie dzisiejsze spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym.