Sejmowa komisja finansów opowiedziała się na początku lipca za udzieleniem rządowi absolutorium.

Reklama

Dariusz Rosati przyznał, że w przyszłości planowanie dochodów budżetowych powinno być bardziej realistyczne. W 2012 roku dochody do budżetu okazały się niższe od planowanych o ponad 6 miliardów złotych. Znacząco niższe były dochody podatkowe, co wynikało z przeszacowania wpływów z VAT.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok, rząd przyjął pod koniec maja. Zgodnie z nim, dochody budżetu państwa wyniosły ponad 287 miliardów złotych, wydatki sięgnęły 318 miliardów, deficyt budżetowy przekroczył 30 miliardów złotych. Bezrobocie na koniec roku wyniosło13,4 procent, a średnioroczna inflacja 3,7 procent.