Donald Tusk podkreślił, że zachowanie trzech posłów, którzy wstrzymali się w tym głosowaniu, jest nie od przyjęcia, a oni sami są "zaangażowani poza Platformą". Ale, jak zapewnił dziennikarzy, poprosił szefa klubu PO, by na czas wyborów nowego przewodniczącego Platformy, wstrzymał się z karami dla łamiących dyscyplinę.

Reklama

W głosowaniu ustawy, która pozwoli zwiększyć deficyt budżetowy do 51 mld przy 300 mld złotych dochodów budżetowych, wstrzymało się trzech posłów PO - Jarosław Gowin, Jacek Żalek i John Godson.

Zniesienie ograniczeń deficytu poparło 235 posłów, 210 było przeciw, 5 się wstrzymało, w tym trzech z PO.

Przedwczoraj w głosowaniu o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wstrzymało się trzech posłów PO - Jarosław Gowin, Jacek Żalek i John Godson. Zrobili to także dzisiaj.

Projekt zawiesza w 2013 roku, ograniczenia dotyczące zachowania relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów w ramach przekroczenia tzw. pierwszego progu ostrożnościowego oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej.