Były minister sprawiedliwości podkreśla, że Komitet "Ratuj Maluchy" dokonał ogromnego wysiłku zbierając blisko milion podpisów pod wnioskiem o referendum. - Jestem przekonany, że wniosek ten powinien być rozpatrzony bezzwłocznie, a w sprawie "sześciolatków" i pozostałych kwestii podniesionych przez inicjatorów powinno odbyć się referendum - czytamy w liście.

Reklama

Marszałek Kopacz zdjęła z porządku obrad Sejmu głosowanie w sprawie wniosku o referendum dotyczącego systemu edukacji.

Jarosław Gowin wyjaśnił, że w ramach akcji Godzina dla Polski zainicjowano zbiórkę podpisów pod listem otwartym ws. referendum. Jak pisze, sygnatariusze listu - intelektualiści i zasłużone postaci polskiego życia publicznego - apelują do Marszałek Kopacz o rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki.

Jestem głęboko przekonany, że w najważniejszych kwestiach Naród ma prawo podejmować decyzje bezpośrednio. Dlatego będę niezwykle wdzięczny za każdy głos poparcia pod listem - podkreśla poseł.