"Za" głosowało 408 posłów z prawie wszystkich klubów. Wśród wstrzymujących było 25 parlamentarzystów z Twojego Ruchu i 5 z SLD. Przeciw głosował Ryszard Kalisz, Wanda Nowicka i Przemysław Wipler - posłowie niezrzeszeni.

Reklama

Przed głosowaniem klub PiS wycofał swą poprawkę, by ustawę ograniczyć wyłącznie do osób, którym karę śmierci zamieniono na 25 lat więzienia.