W KPRM na nasze pytania dotyczące pogotowia antybiurokratycznego odpowiedziano, że został powołany pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych. „Do jego kompetencji należy m.in. bieżące monitorowanie prac deregulacyjnych rządu, (...) oraz promowanie dobrych praktyk administracji dotyczących sposobu realizacji przepisów regulujących działalność gospodarczą”. Niestety, „promowanie dobrych praktyk” znacząco różni się od „wymuszania uproszczenia”. Obietnica złamana.
Reklama
W programie wyborczym PO można również przeczytać, że rządzący „uproszczą zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych dysponujących niewielkimi budżetami”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z propozycjami ułatwień, które dotyczą także stowarzyszeń i fundacji, zamieszczony jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zobaczymy, jaka wersja zostanie przyjęta. Obietnica w realizacji.
Kolejną obietnicą, którą Platforma umieściła w swoim programie, jest „wprowadzenie konsultacji elektronicznych oraz obowiązek publikowania wyników głosowań, np. w radach gmin”. Jak wygląda jej wprowadzanie w życie? Ministerstwo Gospodarki uruchomiło pilotażową wersję systemu konsultacji online. Dzięki niemu każdy zainteresowany może zapoznać się z projektami rozwiązań prawnych oraz zgłosić swoje uwagi. Jeśli projekt zostanie oceniony pozytywnie, z systemu ma korzystać cała Rada Ministrów. Rozwiązanie jest częścią przyjętego w styczniu rządowego programu Lepsze Regulacje 2015. Pilotażową wersję można znaleźć pod adresem http://konsultacje.mg.gov.pl. Obietnica w realizacji.