Głównym celem programu jest zwalczanie tego zjawiska w Polsce przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej. Przewidziano ponadto skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

Reklama

W dokumencie zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją. Według przeprowadzonych w ubiegłym roku badań, jest to szczególnie infrastruktura, na przykład przeprowadzanie przetargów na budowę dróg, autostrad, linii kolejowych. Inne zagrożone obszary to między innymi wykorzystywanie środków unijnych, ochrona zdrowia, sektor obronny i energetyka.

W dokumencie opisano szczegółowo sposoby i metody działania podejmowane w celu zwalczania korupcji. W realizacji programu wezmą udział resorty i urzędy centralne. Będą w nich powołani koordynatorzy. Instytucją wdrażającą program ma być międzyresortowy zespół powołany przez premiera. Przewodniczącym zespołu będzie minister spraw wewnętrznych, a wiceprzewodniczącym szef CBA. W ramach zespołu będą funkcjonowały grupy robocze do spraw poszczególnych zadań.