Tak jak w poprzednim sondażu, przeciwnych rządowi jest 43 proc. badanych. Obojętność deklaruje 29 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty).

Reklama

Co istotne, stosunek do gabinetu Donalda Tuska wiąże się z wielkością miejsca zamieszkania oraz statusem społeczno-ekonomicznym badanych. Wyrażaniu poparcia dla rządu sprzyja zamieszkiwanie w dużym mieście, wyższe wykształcenie i dobra sytuacja materialna.

Istotne znaczenie dla identyfikacji z rządem ma również orientacja światopoglądowa badanych. Stosunkowo najbardziej przychylni rządowi są respondenci deklarujący lewicowe poglądy polityczne oraz osoby rzadko uczestniczące w praktykach religijnych lub w ogóle niebiorące w nich udziału. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród badanych identyfikujących się z prawicą oraz tych, którzy przynajmniej raz w tygodniu uczestniczą w praktykach religijnych.

Jedynym elektoratem, który identyfikuje się z gabinetem Donalda Tuska, są sympatycy PO. W pozostałych elektoratach rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników. Szczególnie niechętni mu są sympatycy PiS i Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Także wśród osób niemających wykrystalizowanych preferencji partyjnych oraz wśród niezamierzających głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych więcej jest przeciwników urzędującego gabinetu niż zwolenników.

Krótkotrwały okazał się także ubiegłomiesięczny - znaczący - wzrost notowań premiera. Obecnie zadowolenie z szefa rządu deklaruje 28 proc. badanych (spadek o 6 punktów), a niezadowolenie - 58 proc. (wzrost o 3 punkty).

Stosunek do premiera wiąże się głównie z położeniem społeczno-ekonomicznym badanych. Prezes Rady Ministrów jest stosunkowo najlepiej odbierany przez osoby z wyższym wykształceniem, respondentów o miesięcznych dochodach per capita przekraczających 1500 złotych oraz dobrze oceniających swoje warunki materialne. Istotne znaczenie ma także wiek. Do najbardziej krytycznie nastawionych do szefa rządu należą ludzie młodzi - od 18. do 24. roku życia.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.