Dotychczasowy minister Bogdan Zdrojewski został wybrany do Parlamentu Europejskiego i dlatego musiał pożegnać się z dotychczas pełnioną funkcją.

Reklama

Prezydent podczas wręczenia nominacji nowej minister dziękował jej poprzednikowi i podkreślał, że ta zmiana w resorcie jest efektem sukcesu, jakim był mandat europosła dla Bogdana Zdrojewskiego. Bronisław Komorowski żartował, że z żalem wita ten sukces i chwalił Zdrojewskiego za owocną współpracę, której ukoronowaniem były ostatnie obchody 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów.

Dodał, że jest pewien, iż Małgorzata Omilanowska będzie kontynuowała "dobry styl sprawowania władzy" swojego poprzednika - tym bardziej że była dotąd wiceministrem.

Premier podczas nominacji nawiązał do afery taśmowej i mówił, że dzisiejsza zmiana ma symboliczny charakter, bo "deficyt kultury politycznej ujawnił się w ostatnich dniach ze szczególną wyrazistością". Więcej kultury w administracji publicznej to coś, czego wszyscy byśmy sobie życzyli - dodał premier Tusk.

Szef rządu ma wielkie oczekiwania wobec nowej minister dotyczące narodowego programu rewitalizacji. Donald Tusk podkreślił, że nominacja jest głęboko przemyślana i związana właśnie z tym programem.

Małgorzata Omilanowska od 1985 roku była zawodowo związana z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełniła funkcję między innymi wicedyrektora i redaktora naczelnego Słownika Architektów Polskich. Została też wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dwa lata później objęła funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG. Jest członkinią rad naukowych między innymi Instytutu Herdera w Marburgu, a także Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 2013 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

12 stycznia 2012 roku objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Małgorzata Omilanowska urodziła się 10 kwietnia 1960 roku w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.
Uzyskiwała stypendia zagraniczne, między innymi przyznane przez British Academy.


Jest autorką licznych prac, w tym - "Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego", "Polska - pałace i dwory. Sport i Turystyka", a także współautorką - "Atlas zabytków architektury w Polsce", "Gdańsk i Pomorze Wschodnie".