Kobiety SLD gratulują Ewie Kopacz powierzenia misji utworzenia rządu i .... piszą list z postulatami. Domagają się w nim zmniejszenia różnic w zarobkach między kobietami i mężczyznami, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci i wprowadzenia na listach wyborczych tzw. suwaka, co ma zapewnić - ich zdaniem - większy udział kobiet w polityce. Chcą też refundacji zabiegów in vitro i antykoncepcji, rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. Opowiadają się również za związkami partnerskimi dla par jedno i dwupłciowych.

Reklama

Katarzyna Piekarska powiedziała, że kobiety w SLD liczą na to, że marszałek Kopacz - jako kobieta - pochyli się nad tymi postulatami, które do tej pory, przez ostatnie 7 lat, nie były załatwione. Była posłanka Sojuszu ma nadzieję, że projekty zamknięte w sejmowej zamrażarce przez marszałek Kopacz „odmrozi” premier Ewa Kopacz i doprowadzi do ich uchwalenia.

Piekarska powiedziała również, że złym sygnałem dla kobiet było zdjęcie z porządku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu punktu dotyczącego ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.