- Około 900 milionów złotych - o tyle więcej zostanie przeznaczonych na naukę w 2015 roku. Budżet, uchwalony przez rząd zakłada też 10 proc. więcej środków na badania naukowe - tłumaczyła w Lublinie Ewa Kopacz.

Reklama

Premier zwiększenie wydatków na naukę do 2 proc. PKB w 2020 roku obiecała już w swoim expose. Ponadto zapowiedziała program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. - Dzięki temu studenci zdobędą praktykę, a uczelnie opuszczą nie tylko bogatsi o wiedzę, ale także o praktyczne doświadczenie - tłumaczyła Ewa Kopacz.

Poza tym premier obiecała pomoc finansową dla najzdolniejszych studentów, by mogli studiować na najlepszych zagranicznych uczelniach. Jedynym warunkiem miało by być przepracowanie przynajmniej 5 lat w kraju po ich powrocie z zagranicy.

Premier Ewa Kopacz wzięła dziś udział w inauguracji roku akademickiego i wygłosiła przemówienie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.