Dariusz Zbroja z Zespołu Prawa Karnego RPO zapowiada, że działania będą prowadzone dwutorowo. Po pierwsze: Rzecznik zwróci się do komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia w sprawie interwencji funkcjonariuszy, po drugie: będzie monitorował postępowanie przeciwko przedstawicielom mediów i prosił sąd o aktualne informacje na ten temat.

Reklama

Sprawą zatrzymania dziennikarzy ma zająć się również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Komenda Główna Policji ma zaś opracować zasady współpracy z dziennikarzami podczas interwencji.

Podczas protestów w PKW funkcjonariusze zatrzymali fotografa PAP Tomasza Gzella, dziennikarza Telewizji Republika Jana Pawlickiego oraz kilku przedstawicieli mediów obywatelskich.

Proces zatrzymanych podczas czwartkowych zajść w PKW dziennikarzy będzie kontynuowany w środę.