Dokument obejmie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących - do 25 lat. Karta uprawnia do licznych zniżek i ulg.

Reklama

Bronisław Komorowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Karty Dużej Rodziny. Wymienił między innymi przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, dziękował również rządowi.

- To przedświąteczny prezent dla wszystkich rodzin - mówił prezydent, podkreślając "wspólny wysiłek i marzenie" wielu osób i instytucji zaangażowanych w powstawanie dokumentu.
Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że Karta Dużej Rodziny nie będzie dokumentem zamkniętym.

- Aby Karta nie była tylko coraz bardziej atrakcyjna z punktu widzenia rodzin, ale też dawała jak najdalej idące pozytywne efekty z punktu widzenia wsparcia dla rodzin, które przecież są naszą nadzieją, jeśli chodzi o przełamywanie kryzysu demograficznego - powiedział prezydent.

Karta będzie uprawniać do zniżek między innymi w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych (od 20 do 80 procent lub na przykład za 1 złoty).

Posiadacze dokumentu mają też otrzymać ulgi na przejazdy publicznym transportem kolejowym - 37 procent na bilety jednorazowe i 49 procent na miesięczne oraz w opłatach paszportowych (75 procent w przypadku dzieci i 50 procent dla rodziców). Karta umożliwi także bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Wydanie dokumentu będzie bezpłatne. Rodziny będą także zwolnione z opłat za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie karty.