Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską, Polską Razem i Prawicą Rzeczypospolitej) z wynikiem 30-procentowym (wzrost o punkt procentowy).

Reklama

Trzecie miejsce w sondażu ponownie zajmuje Sojusz Lewicy Demokratycznej (7 procent). Na czwartym znalazły się ex aequo: Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6 procent i Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja KORWiN (6 procent). Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poza progiem wyborczym.

Obecnie zamiar głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu deklaruje 63 procent dorosłych Polaków. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym miesiąc wcześniej nastąpił wzrost deklarowanej frekwencji o 9 punktów procentowych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 16 a 22 kwietnia na próbie ponad 1 tys. osób.

Reklama