Tylko jedna piąta (19 proc.) ocenia je pozytywnie. Nieznacznie przybyło również osób niezadowolonych z pracy senatorów (wzrost o 2 punkty, do 49 proc.), natomiast ubyło (spadek o 3 punkty, do 23 proc.) badanych mających o niej dobrą opinię.

Reklama

Pozytywnie o pracy parlamentarzystów minimalnie częściej niż inni wypowiadają się najmłodsi respondenci, mieszkańcy dużych miast oraz badani zadowoleni z własnej sytuacji materialnej. We wszystkich analizowanych elektoratach partyjnych, jak również wśród osób obecnie niezamierzających głosować w wyborach parlamentarnych, dominują badani niezadowoleni z pracy posłów. Nieco rzadziej od pozostałych działalność Sejmu krytykują zwolennicy PO.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 14 a 20 maja na liczącej 1048 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.