Tymczasem Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek z PSL-u, powiedział dziennikarzom, że posiedzenie to poświęcone było przede wszystkim ustaleniu porządku obrad kolejnego posiedzenia Sejmu.

Reklama

Podobnie relacjonowała przebieg posiedzenia Konwentu Seniorów Elżbieta Radziszewska. Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej, pytana dlaczego decyzja w sprawie zgłaszania kandydatów na marszałka Sejmu nie zapadła dziś powiedziała, że taka jest decyzja marszałka seniora.

- My liczymy na to, że do końca jutrzejszego dnia zgłaszane będą kandydatury i w czwartek będzie głosowanie. I nic nie zaburza mojego myślenia, że tak właśnie będzie - powiedziała Elżbieta Radziszewska.

Do końca kadencji tego parlamentu pozostało zaledwie, nie licząc z dzisiejszym, pięć posiedzeń Sejmu. Każdy klub chce, by ustawy ważne dla jego ugrupowania zostały jak najszybciej wprowadzone do porządku obrad i uchwalone.

SLD zależy na projekcie nowelizacji ustawy emerytalnej, na ustawie przyznającej wdowom i wdowcom prawo do pobierania części świadczeń po zmarłych współmałżonkach, na ustawie dającą gwarancję minimalnego wynagrodzenia oraz na ustawie, która przewiduje waloryzację świadczeń socjalnych. W lasce marszałkowskiej jest też projekt SLD dotyczący skrócenia kadencji parlamentu.

PSL-owi zależy zaś na szybkim uchwaleniu m.in. ustawy o ochronie ziemi, na ustawie emerytalnej umożliwiającej przejście na emeryturę po 40 latach pracy oraz na uchwaleniu Prawa łowieckiego.