Obecnie susza została ogłoszona w 13 województwach. Oznacza to, że są podstawy, aby na wniosek samorządów gminnych powoływać komisje do szacowania tam strat.

Minister rolnictwa zapewnił, że wszyscy poszkodowani rolnicy dostaną odpowiednią pomoc. Tradycyjnie realizowany jest program wsparcia w zakresie kredytów preferencyjnych, także w zakresie możliwości umorzenia, bądź odroczenia opłat w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego oraz podatku gruntowego.

Reklama

Również rolnicy którzy mają już kredyty, będą mieli prawo ubiegać się o prolongatę tych kredytów nawet do 3 lat.

Marek Sawicki dodał, że rządowy program wsparcia zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni.