Z danych MSZ wynika, że poza Polską żyje 18-20 mln osób przyznających się do polskich korzeni. 1/3 to osoby urodzone w Polsce, pozostali to osoby pochodzenia polskiego. Przystąpienie Polski do UE zdynamizowało proces migracji, poza Polską jest w tej chwili 2 mln osób, które wyjechały w ostatnim dziesięcioleciu.

Reklama

W Europie Zachodniej przebywa ok. 4 mln. 200 tys. Polaków, najwięcej w Niemczech 1 mln 500 tys. w Wielkiej Brytanii 800 tys. podobnie we Francji także 800 tys. w Holandii 200 tys. w Belgii 100 tys. w Austrii 85 tys. w Szwecji i Norwegii po 110 tys.

Około miliona osób przebywa w państwach poradzieckich, na Litwie 200 tys. na Białorusi 295 tys. na Ukrainie 144, a w Kazachstanie 34 tys.

Strategiczne cele polityki rządu wobec Polonii i Polaków za granicą są: wspieranie nauczania języka polskiego oraz nauczanie w języku polskim, propagowanie wiedzy o Polsce.

Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestnictwa w polskiej kulturze narodowej. Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych w tym ochrona praw mniejszości polskich. Bardzo istotne jest także wspieranie powrotów Polaków do kraju czyli tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia i rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych i sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.

Jednym z ważnych kierunków działań rządu na rzecz Polonii i Polaków za granicą jest m.in. współdziałanie w dziedzinie kształtowania rzetelnego wizerunku Polski za granicą. Podstawą programu jest partnerstwo z Polonią.