Głosowanie trwało od godziny 6.00 i dotyczyło trzech kwestii: jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych i rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

Na terenie całego kraju było otwartych 27 tysięcy lokalnych komisji.

Reklama

W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza informowała o nielicznych incydentach wyborczych, nie mających wpływu na przebieg głosowania.

Dane o frekwencji i wyniki głosowania Komisja zapowiada na poniedziałkowe popołudnie lub wieczór. Jednak jak podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, cząstkowe wyniki z komisji w Stanach Zjednoczonych mówią, że w referendum głosowało tam ledwie 656 osób.