Minister spraw wewnętrznych poinformowała, że wzmocniono procedury działania w przypadku napływu większej liczby uchodźców jeszcze w kontekście konfliktu na Ukrainie. Jak powiedziała Teresa Piotrowska, ruch na granicach w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł zaledwie o 4 proc. - Nie zauważamy istotnych zmian w zagrożeniach migracyjnych, w związku z powyższym nie zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia w oddziałach ochraniających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej - zaznaczyła Piotrowska. Szefowa MSW poinformowała, że w ochronę tej granicy jest zaangażowanych ponad 11 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, co stanowi 75 procent składu tej formacji.

Reklama

Teresa Piotrowska zapewniła, że wprowadzenie tymczasowej kontroli granicznej na granicy zachodniej nie wpływa na pracę służb, a ruch jest płynny.

Nieco inna sytuacja jest na wschodniej granicy - gdzie jak powiedziała szefowa MSW - tylko wczoraj do Terespola z Brześcia przyjechały pociągiem 263 osoby. Z tej grupy 180 osób otrzymało odmowę wjazdu na terytorium Polski. To właśnie na przejściu w Terespolu złożono w tym roku najwięcej - 1660 wniosków o przyznanie statusu uchodźcy.