Jak zaznaczył, prezydent nie może znać się na wszystkim, dlatego potrzebne mu jest wsparcie rzetelnych ekspertów, których będzie mógł się radzić i których ekspertyzy będzie czytał.

Reklama

- Państwo takimi właśnie ekspertami jesteście - mówił, zwracając się do członków Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent wyraził nadzieję, że oprócz bieżącej pracy opiniodawczo-analitycznej, w tym opracowywania założeń do projektów ustaw, Rada zajmie się również tworzeniem strategii rozwojowych dla Polski w wielu różnych dziedzinach. Jak podkreśli, mają to być plany nie na jedną kadencję Sejmu czy prezydenta, ale na dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści lat w przód.

Duda dziękował członkom Rady za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej pracach. Specjalne słowa podziękowania skierował do tych, którzy odpowiedzieli pozytywnie, mimo że bardzo różnią się z nim pod względem poglądów politycznych. - To dla mnie ogromna radość i satysfakcja - przyznał prezydent.

W skład Narodowej Rady Rozwoju weszło w sumie 87 osób, w tym politycy i naukowcy. Wśród członków znaleźli się między innymi Zyta Gilowska, Ryszard Bugaj, Adam Daniel Rotfeld i Adam Jarubas.

Reklama

Po uroczystości zaplanowano pierwsze spotkanie Rady, dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego.