Sceptycyzm wobec prezydenta wyrażał zaś co piąty badany (20 proc. - spadek o 1 punkt proc.). Drugie miejsce zajęła ustępująca premier Ewa Kopacz. Zaufanie do niej wyraziło 45 proc. ankietowanych, a nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) deklarowała w stosunku do niej nieufność.

Reklama

Na trzecim miejscu znalazła się wiceprezes PiS i kandydatka na premiera Beata Szydło. Zaufanie do niej zadeklarowało 39 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a nieufność - niespełna jedna trzecia (30 proc. - wzrost o 1 punkt).

W ostatnim tygodniu przed wyborami 38 proc. badanych oświadczyło, że ufa Pawłowi Kukizowi. 30 proc. zadeklarowało sceptycyzm wobec niego. Według CBOS, szefowi MSZ Grzegorzowi Schetynie ufa 37 proc. ankietowanych (o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu), przeciwnego zdania jest 21 proc. (spadek o 2 punkty).

Z badania wynika, że najmniej Polaków (14 proc.) ufa Januszowi Korwin-Mikkemu. 61 proc. deklaruje sceptycyzm wobec niego. 16 proc. nie ufa Antoniemu Macierewiczowi, 16 procent jest przeciwnego zdania.

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 15 a 21 października na próbie ponad 1 tys. osób.