58 procent respondentów deklaruje, że księża w ich parafii nie ujawniali preferencji partyjnych i nie wskazywali na kogo głosować.

Reklama

26 procent ankietowanych dostrzega elementy agitacji politycznej w kazaniach. W porównaniu z poprzednim sondażem - przeprowadzonym przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku - wzrósł odsetek tych, którzy słyszeli polityczne sugestie w słowach księży. Wówczas było ich 21 procent.

Sondaż przeprowadzono między 15 a 21 października na reprezentatywnej grupie 1114 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.