12-osobowy skład TK bada skargi na nowelę ustawy o TK autorstwa PiS. TK oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy. W TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu skarg do TK.

Reklama

TK przeszedł do etapu wysłuchania stanowisk wnioskodawców, którzy wnieśli o uznanie niekonstytucyjności nowelizacji. Nowelę zaskarżyli I prezes SN, posłowie PO, Nowoczesnej i PSL, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Przepisy nowelizacji ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r. są dysfunkcjonalne i paraliżują pracę TK - powiedziała mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, prezentując przed Trybunałem stanowisko I prezes Sądu Najwyższego.

Po raz kolejny w rozprawie przed TK pojawia się problem uchwalania ustawy bez konsultacji i możliwości wypowiedzenia organów uprawnionych, (...) a także naruszenia zasady trzech czytań - powiedziała Wrzołek-Romańczuk, która zabrała głos jako pierwsza. Jak dodała, wprowadzenie zasad orzekania przed TK takich, jak przewidziano w nowelizacji, rujnuje w sposób ewidentny dostęp do sądu i rodzi niebezpieczeństwo występowania zainteresowanych osób z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu przewlekłości rozmaitych postępowań, w których są stronami.

Nowelizacja stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu.

Wszystko to sprawi, że praca TK zostanie, gdyby taka regulacja miała się ostać, nie tylko spowolniona, ale sparaliżowana - oceniła Wrzołek-Romańczuk. Dodała, że przepisy nowelizacji w związku z tym próbują normować tryb postępowania przed TK w sposób rażąco dysfunkcjonalny.