Projekt tej ustawy ma ograniczyć możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na potrzeby bieżące - powiedział na konferencji prasowej lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Wyjaśnił, że zgodnie z propozycją Nowoczesnej przez najbliższe dwa lata nie będzie można "w ogóle ruszać" środków zgromadzonych na FRD. Po tym czasie z Funduszu na kwestie demograficzne można byłoby przekazywać maksymalnie 10 proc. zgromadzonych tam środków - dodał.

Reklama

To jest po to, abyśmy wszyscy nie zostali puszczeni z torbami; ważne jest, aby w ramach tego "szaleństwa", które czasem odbywa się w parlamencie, nie doprowadzić do ruiny finansów publicznych - powiedział szef Nowoczesnej.

Fundusz Rezerwy Demograficznej został utworzony w 2002 r. jako państwowy rezerwowy fundusz emerytalny mający zabezpieczać stabilność systemu emerytalnego i łagodzić problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. W założeniach FRD miał być wykorzystany dopiero gdy mniej osób będzie pracowało i płaciło składki emerytalne, a więcej pobierało świadczenia.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała, że rząd znalazł sposób na sfinansowanie programu 500 plus w przyszłym roku - środki miałyby pochodzić z FRD. Komentując te doniesienia szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska podkreślała, że nie ma planów, by finansować przyszłoroczne świadczenia z programu 500 plus z tego Funduszu, gdyż nie ma też takiej możliwości prawnej.

Fundusz może być przeznaczony wyłącznie na finansowanie świadczeń z funduszu emerytalnego. Poprzednia ekipa rządząca wykorzystała 19,5 mld zł w ciągu pięciu lat na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mamy zamiaru i nie ma też takiej prawnej możliwości wykorzystania tych środków na wypłatę świadczenia 500 plus - powiedziała Rafalska.

Shutterstock

Jak podaje MRPiPS, obwiązujące przepisy przewidują wykorzystanie środków FRD wyłącznie na finansowanie świadczeń z funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach FUS; w latach 2010-2014 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych był zasilany środkami z FRD na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego.

Program "Rodzina 500 plus", który wprowadziła ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ma ruszyć 1 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Dzięki programowi rodzinom, niezależnie od dochodów, wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko - do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożne rodziny będą mogły otrzymać świadczenie również na pierwsze dziecko.

Reklama