Pakiet "Konstytucja dla biznesu" zaproponowany przez ministra rozwoju i finansów to zbiór ustawowych ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu ma on pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych czy ograniczenie władzy urzędników i usprawnienie relacji pomiędzy urzędem a firmą.

Reklama