Pismo powstało w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Nosi tytuł: "Polska i Polacy na rzecz silnej i zjednoczonej Europy".

Reklama

Trzej byli prezydenci podkreślają w nim, że choć reprezentują różne pokolenia, tożsamości polityczne i doświadczenia życiowe ("Nieraz pozostawaliśmy w ostrym sporze politycznym"), to "po ponad ćwierć wieku wspólnych, ponadpartyjnych starań na rzecz europejskiego wyboru Polski, oświadczają z całą mocą, że Polska to nie głos jednej czy drugiej partii politycznej!".

"Polacy w swojej zdecydowanej większości chcą silnej, przyjaznej Polski w zjednoczonej Europie. Dlatego, mając na względzie skalę globalnych wyzwań i zagrożeń, które możemy rozwiązać tylko w europejskiej wspólnocie, apelujemy do polskiego rządu i wszystkich sił politycznych o odpowiedzialną politykę europejską" – dodają przy tym.

Unia Europejska to wspólnota wartości i pozytywna wizja przyszłości, w której narody Europy współpracują i jednoczą się przy jednoczesnym poszanowaniu swoich tradycji, różnorodności, odmiennej wiary i obyczajów. Za taką wizję Polski w Europie oddały swój głos miliony Polaków w referendum europejskim w 2003 r. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. było urzeczywistnieniem dążeń pokoleń rodaków do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, poczucia wspólnoty i solidarności.

Jednocześnie zwrócili się z apelem do wszystkich przywódców państw Unii Europejskiej "o dalszy rozwój europejskiego projektu w duchu solidarności i współpracy".

Reklama