Jak podkreśla CBOS Polacy nie są entuzjastami zmiany konstytucji, jednak propozycję zorganizowania referendum konsultacyjnego w tej sprawie przyjęli z pewnym zainteresowaniem. Prezydent Andrzej Duda chce, żeby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum, w którym Polacy wypowiedzieliby się co do kierunków zmian ustrojowych w Polsce.

Reklama

Według CBOS potrzebę zmiany konstytucji widzi 37 proc. Polaków, z czego zdecydowanie za zmianą opowiedziało się 15, a raczej za - 22 proc. respondentów. Więcej - 47 proc. - jest przeciwników zmian, w tym 21 proc. sprzeciwia się im zdecydowanie, a 26 proc. jest raczej przeciw. 16 proc. nie ma w sprawie potrzeby reformy konstytucyjnej wyrobionego zdania.

Zwolenników zmian w ustawie zasadniczej jest o 7 punktów proc. więcej, niż w marcu, zanim prezydent ogłosił plany zorganizowania referendum w tej sprawie. Równocześnie o 2 punkty proc. spadł odsetek przeciwników zmian.

CBOS podkreślił, że opinie na ten temat potrzeby zmian w konstytucji "wiążą się z postrzeganiem działalności prezydenta", a także z identyfikacjami politycznymi i partyjnymi. Za zmianą obecnie obowiązującej konstytucji opowiadają się przede wszystkim osoby o orientacji prawicowej, bardzo dobrze oceniające działania Andrzeja Dudy oraz zwolennicy PiS i Kukiz'15. Postawa odwrotna dominuje z kolei wśród elektoratu PO.

50 proc. respondentów, pytanych, czy popierają pomysł przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji, opowiedziało się za propozycją prezydenta (w tym: 26 proc. raczej go popiera, a 24 zdecydowanie popiera). Przeciwnych było 40 proc. badanych (18 proc. raczej przeciw, 22 zdecydowanie przeciw). 10 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Podobnie badani przez CBOS odpowiadali na pytanie o chęć osobistego wypowiedzenia się w referendum konsultacyjnym. Chciałoby wziąć w nim udział 51 proc. respondentów (21 proc. raczej, 30 proc. zdecydowanie). Z kolei niechęć do głosowania w zapowiadanym przez Dudę referendum wyraziło 42 proc. (22 proc. - raczej nie, 20 proc. - zdecydowanie nie). 7 proc. nie ma w sprawie udziału w referendum wyrobionego zdania.

Reklama

Zainteresowani wypowiedzeniem się w zaproponowanym przez prezydenta referendum są "przede wszystkim ci, którzy dostrzegają potrzebę zmiany konstytucji, znacznie rzadziej natomiast jej przeciwnicy". CBOS zwrócił uwagę na rozbieżność pomiędzy aprobatą Polaków dla idei referendum dotyczącego kierunków zmian ustrojowych a stosunkowo niskim poparciem dla zmiany konstytucji.

"Być może wynika to z jednej strony z uogólnionej aprobaty dla samej idei demokracji bezpośredniej, z drugiej zaś strony – z autorytetu prezydenta, którego działalność dobrze ocenia ponad połowa dorosłych Polaków i który należy do polityków cieszących się obecnie największym zaufaniem społecznym" - podkreślono. Jak zaznaczono, inicjatywa prezydenta "najprawdopodobniej przyczyniła się do tego, że w ciągu ostatnich trzech ostatnich miesięcy zwiększył się odsetek zwolenników zmiany ustawy zasadniczej".

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1–8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.