Niektórzy spośród polityków PiS są sceptyczni wobec planów wprowadzenia opłaty paliwowej. W związku z tym pojawiają się inne scenariusze na zwiększenie funduszy na budowę dróg i mostów. Jeden z nich mówi o wykorzystaniu nadwyżek, jakie notują państwowe koncerny paliwowe. Inny zaś o przekazywaniu na ten cel większej części wpływów z akcyzy.

Reklama

To miałoby pozwolić uniknąć podwyżek cen paliwa, a jednocześnie zrealizować cel. Jednak jak powiedział nam wysoko postawiony polityk PiS, kierownictwo partii raczej będzie dążyć do wprowadzenia opłaty paliwowej.