Dwie rzeczy dzielą ministrów. Po pierwsze, specjalny pełnomocnik ds. budowy portu - Mikołaj Wild z KPRM chciałby, by zarówno linię kolejową, jak i drogi do lokalizacji lotniska doprowadziła nowa spółka - informuje RMF FM. Tymczasem szef resortu infrastruktury wolałby, by odpowiadały za to GDDKiA i Polskie Linie Kolejowe, które to on kontroluje.

Reklama

Tymczasem sam Andrzej Adamczyk musi bronić się przed zakusami wicepremiera i ministra rozwoju oraz finansów, Mateusza Morawieckiego, który chciałby doglądać projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przez te spory strategia budowy tego lotniska musi trafić do poprawki.

Koncepcja budowy portu w Stanisławowie (gmina Baranów) zakłada: koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld zł (w oparciu o koszty wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie), koszty komponentu kolejowego w wysokości 8-9 mld zł (w oparciu o szacunki zawarte w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław”), koszty komponentu drogowego od 1,75 mld zł(w przypadku budowy 65 km) do 6,87 mld zł (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Łącznie realizacja podstawowych założeń niniejszego dokumentu przy założeniu najszerszego zakresu prac zawiera się tym samym między kwotami 30,9 a 34,9 mld zł. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych komponentów, dla każdego z nich może być rozważana inna strategia pozyskania finansowania, dlatego też na obecnym etapie nie uznano za celowe szczegółowego przesądzania o sposobie pozyskania finansowania - napisano w rządowej strategii. Dodano, że przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r., zakładając równoległe prowadzenie poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rząd tłumaczy, że konieczność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wynika m.in. z rozwoju ruchu lotniczego opartego na systemie węzła (hubu), który może istotnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego RP; Lotnisko Chopina nie jest w stanie sprostać wymaganiom rosnącego rynku lotniczego w RP; kształt polskiej sieci kolejowej stanowi systemowe ograniczenie konkurencyjności transportu kolejowego pomimo, że transport kolejowy stanowi w założeniu najefektywniejszy środek krajowego transportu zbiorowego.