Szanowni Państwo, chcę jasno powiedzieć: mimo sprzeciwów i krzyków zmiany w Rzeczypospolitej będą realizowane nadal, będą realizowane spokojnie, konsekwentnie, wierzę w to, że w sposób zrównoważony, taki, który będzie służył rzeczywiście interesom Rzeczypospolitej, a przede wszystkim będzie służył państwa interesom - mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Wśród zmian, które powinny zostać przeprowadzone, Duda wymienił ustanowienie "sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości". Reforma sądownictwa powinna - podkreślił prezydent - obejmować dodatkowe środki odwoławcze, takie jak skarga nadzwyczajna, "porządnie funkcjonujące sądownictwo dyscyplinarne dla sędziów" oraz "patrzenie na ręce także temu, jak działa ta trzecia władza, poprzez obecność czynnika społecznego w Sądzie Najwyższym, poprzez ławników w izbie ds. skargi nadzwyczajnej i w izbie ds. dyscyplinarnych".

Wskazał w tym kontekście także na realizację programu Mieszkanie plus. Wierzę w to, że to będzie dla wielu młodych ludzi szansa - podkreślił Duda.

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że już do tej pory "wiele zostało zrobione". Mówił m.in. o przekazaniu "potężnych pieniędzy" na restrukturyzację przemysłu górniczego oraz na "wyciągnięcie ręki do rodziny". Jak dodał, ma na myśli przede wszystkim program Rodzina 500 plus. W odpowiedzi na wzmiankę o programie zgromadzeni zaczęli skandować "Dziękujemy".

Ludzie pragnęli tego od dawna i od dawna o to prosili, żeby było dla rodziny wsparcie. Jeżeli do tej pory rządzono tak, że tego wsparcia nie dawano, to znaczy, że do tej pory demokracja kulała, a dopiero teraz jest prawdziwa, dopiero teraz, kiedy wreszcie rządzący, posłowie, senatorowie, władze, prezydent, słuchają ludzi, słuchają postulatów, słuchają tego, co rzeczywiście jest potrzebne - mówił prezydent.