Artykuł 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa też zamknięty katalog przypadków, kiedy można wypłacać trzynastkę przy jednoczesnym przepracowaniu mniej niż sześciu miesięcy. Jeśli więc urzędnik przepracuje na rzecz wyborów ponad sześć miesięcy, to nie otrzyma w ogóle trzynastki, bo nie przewidziano w ustawie takiego wyjątku - mówi prof. Jolanta Itrich-Drabarek, dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Krajowe Biuro Wyborcze przesunęło termin zgłaszania się kandydatów na urzędników wyborczych. Tym razem z 6 na 16 kwietnia.

WIĘCEJ WE WTORKOWYM NUMERZE DGP