Ziobro był obecny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszego po wyborze przez Sejm 15 sędziów-członków Rady. KRS wybrała nowego przewodniczącego - został nim sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur.

Reklama

Gersdorf - która jako I prezes SN zwołała posiedzenie Rady i uczestniczyła w jego początkowej części - pytana przez dziennikarzy o rozmowę z Ziobrą w czasie posiedzenia KRS, powiedziała: - Miałam wreszcie możliwość zobaczenia pana ministra, a ciąży na mnie obowiązek sformowania tych dwóch izb. Ja nie mam gdzie ich zorganizować, nie mam miejsca, a zdaje się, że ministerstwo też nie ma miejsca.

- Więc nie widzę możliwości, żeby one w ogóle mogły funkcjonować. Ta izba dyscyplinarna i izba kontroli nadzwyczajnej, to izby, które są szczególnie ulubione, szczególnie ta dyscyplinarna, przez pana ministra, więc myślałam, że może znajdzie jakieś pomieszczenie dla nich - dodała.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie na początku marca, zmieniła strukturę SN i umożliwiła składanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów od 1997 r.

Do funkcjonujących dotychczas izb: cywilnej, karnej oraz - zmodyfikowanej - Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dołączyły dwie nowe: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. W obu, po raz pierwszy w SN, obok sędziów mają orzekać ławnicy. Zlikwidowana została Izba Wojskowa, której sprawy ma zgodnie z ustawa przejąć Izba Karna.

Przed wejściem w życie nowej ustawy o SN Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN mówił, że w budynku Sądu Najwyższego nie ma pomieszczeń, w których mogłyby funkcjonować nowe izby.

Ustawę o SN - oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - Sejm uchwalił 8 grudnia ub. r. Obie ustawy były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent w lipcu ub.r. zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS (ich projekty przygotował PiS) - wytykając im m. in. częściową niekonstytucyjność. Po zawetowaniu prezydent złożył w Sejmie własne projekty: nowej ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS.

Reklama

15 grudnia przyjął je bez poprawek Senat. 20 grudnia 2017 r. zostały podpisane przez prezydenta. W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały 2 stycznia tego roku. Nowelizacja ustawy o KRS weszła w życie 17 stycznia; ustawa o SN - 3 kwietnia.