Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

Reklama

"Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów, o których mowa w art. 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r" - napisano.