Klub PSL-UED złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, który zakłada, że dniami wolnymi będą: Wielki Piątek i Wigilia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2019 r.

Reklama

Minister Rafalska proszona przez dziennikarzy o opinię o tym projekcie, powiedziała, że zawsze będzie zwolenniczką tego, "żeby w okresie przedświątecznym, szczególnie kobiety i rodziny miały trochę wolnego czasu". Zwróciła uwagę, że zwyczajowo w Wigilię kobiety – jeśli tylko jest to możliwe – kończą pracę wcześniej.

- W takich sytuacjach, w których jak w kalejdoskopie są prezentowane pomysły tych, którzy jeszcze niedawno rządzili, pytam się, dlaczego tych szczytnych celów nie zrealizowano w ciągu ostatnich ośmiu lat, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe miało swoich dwóch ministrów – pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i panią Jolantę Fedak i nie widziałam przeszkód, żeby to zrobić – powiedziała szefowa MRPiPS.

- My realizujemy swój własny program – podkreśliła Rafalska i zaznaczyła, że nie zapoznała się jeszcze w projektem PSL-UED.

- Nie są to też propozycje nowe, one co jakiś czas rzeczywiście wracają i warto się nad nimi zastanowić, ale zawsze jest inna odpowiedzialność tych, którzy już rządzili, a dzisiaj przygotowują tylko projekty – powiedziała.

Reklama

Projektodawcy przekonują, że proponowane przepisy nie wpłyną na budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednak – jak zastrzeżono – "może skutkować (to) obniżeniem dochodów budżetu państwa". "W opinii wnioskodawców, możliwe jest wystąpienie zmniejszenia wartości z podatku VAT o około 600 mln zł. Trudno jednak do końca w pełni oszacować koszty, jakie przyniesie ustanowienie dni wolnych od pracy w Wielki Piątek oraz Wigilię" – napisano w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Zwrócono również uwagę, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy m.in. w: Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Cyprze, Słowacji i na Węgrzech. Z kolei Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w 15 państwach Unii Europejskiej, tego dnia nie pracują m.in.: Austriacy, Brytyjczycy, Bułgarzy, Cypryjczycy, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Łotysze, Maltańczycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowacy i Szwedzi.

Zwolennicy wolnego w Wigilię i Wielki Piątek przypominają, że gdy chodziło o ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy, politycy obecnego obozu władzy potrafili zadziałać błyskawicznie. Stosowna ustawa, mimo protestów opozycji, w ekspresowym tempie przeszła przez Sejm, Senat i trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda podpisał ją niezwłocznie. Trudno również uznać, by zbliżająca się Wigilia trafiła do polskiego kalendarza niedawno.