Projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim - jak przekazał przewodniczący komisji finansów publicznych poseł PiS Andrzej Szlachta - dotyczy części kształtowania wynagrodzeń w NBP oraz jawności i wysokości tych wynagrodzeń.

Reklama

- W naszym projekcie znajduje się zapis, że wysokość wynagrodzeń prezesów, wiceprezesów, członków zarządów oraz osób pełniących kierownicze stanowiska w NBP będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej obejmującej okres od 1995 r. - powiedział Szlachta.

- Nawiązujemy do art. 66 obecnej ustawy o Narodowym Banku Polski, który mówi, że wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów ustala się w oparciu o ogólne zasady kształtowania wynagrodzeń dla kierowniczych stanowisk w państwie. Natomiast wynagrodzenia pracowników NBP określa zarząd na podstawie przyjętego rozporządzenia i te wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników NBP ustalone przez zarząd NBP nie mogą przekroczyć 0,6-krotności pełnego wynagrodzenia prezesa NBP, a więc ustalamy ten górny pułap dla pracowników NBP na kierowniczych stanowiskach - przekazał Szlachta.

Terlecki dopytywany, kiedy odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu, odpowiedział: "trudno powiedzieć; to zależy od harmonogramu posiedzeń Sejmu".