W piątek po południu w MSWiA odbyła się odprawa dotycząca wdrożenia zmian prawnych odnośnie funkcjonowania tzw. escape roomów. Miała ona związek ze styczniowym pożarem w koszalińskim lokalu tego typu, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Reklama
Escape roomy, czyli pokoje zagadek, są popularne zwłaszcza wśród młodzieży. Zabawa polega na wydostaniu się z zamkniętego pokoju w określonym czasie, dzięki rozwiązaniu logicznych zagadek. W Polsce moda na tę zabawę rozpoczęła się przed kilkoma laty.

Na konferencji prasowej po zakończeniu odprawy premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd nie chce ograniczać działalności escape roomów, jednak "muszą one być prowadzone w warunkach bezpieczeństwa".

Wskazał, że o tragicznym pożarze w Koszalinie wciąż trudno zapomnieć i mówić bez żalu i smutku. Jednak - podkreślił - najważniejsze jest, by nie dopuścić do tego, by podobne zdarzenie się powtórzyło. - To jest nasz obowiązek, to jest nasze zobowiązanie, żeby dokonać weryfikacji we wszystkich tego typu placówkach, i podobnego typu, żeby zapobiegać nieszczęściom, które zawsze mogą się tam wydarzyć - zastrzegł Morawiecki.

Przypomniał, że w ciągu ubiegłego miesiąca służby podległe MSWiA dokonały szeregu kontroli w lokalach typu escape room i innych miejscach rozrywki. - Jest rzeczą ze wszech miar zrozumiałą, że ludzie chcą bawić się. Ale z drugiej strony my musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo tych zabaw - mówił. Zaznaczył jednocześnie, że "żadne pragnienie zysku nigdy nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa".

Reklama

Premier poinformował, że rząd chce doprowadzić do wprowadzenia odpowiednich przepisów i regulacji, które będą zmierzały do dodatkowego ubezpieczania działań rynkowych i zapobiegania nieszczęściom takim jak tragedia w Koszalinie.

- Polacy muszą mieć pewność, że (...) przepisy bezpieczeństwa i odpowiedzialność po stronie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, również nadzoru budowlanego, zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa - tak, żeby taka tragedia, z jaką spotkaliśmy się w Koszalinie, nigdy się nie powtórzyła - dodał, wyrażając jednocześnie współczucie dla rodzin ofiar pożaru.

Brudziński: straż pożarna skontrolowała 520 escape roomów; stwierdzono prawie 2 tys. uchybień

Joachim Brudziński ocenił działania policji i straży pożarnej po tragedii w Koszalinie jako "skuteczne". Poinformował jednocześnie, że straż pożarna od 5 stycznia do 7 lutego przeprowadziła kontrole 520 escape roomów z 545 zidentyfikowanych lokali. Zaznaczył, że części lokali nie udało się skontrolować ze względu na ich "sezonową aktywność". Szef MSWiA podkreślił, że najwięcej lokali skontrolowano na Pomorzu, Śląsku i Mazowszu.

- W trakcie kontroli stwierdzono prawie 2 tys. uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzono wiele nieprawidłowości z zakresu dróg ewakuacji. Wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali oraz 63 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej - powiedział Brudziński. Dodał, że nieprawidłowości, które odnotowała Państwowa Straż Pożarna dotyczyły m.in. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwych szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania, oraz brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

Brudziński przypomniał, że MSWiA przygotowało nowelizację rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które weszło ono w życie 29 stycznia. Zmienione rozporządzenie uszczegóławia m.in. przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Minister zaapelował do rodziców, wychowawców i nauczycieli o roztropność, gdy dzieci chcą skorzystać z placów zabaw o różnej specyfice i charakterze, o sprawdzenie jaki jest stan ich zabezpieczeń, wyposażenia. - Proszę o to pytać, to jest nasze prawo - zaznaczył.

Emilewicz: inspektorzy skontrolowali 436 escape roomów; w ponad połowie nieprawidłowości

Z kolei szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała, że podczas pierwszych kontroli przeprowadzonych przez służby podległe resortowi administracji i spraw wewnętrznych oraz inspektorów nadzoru budowlanego napotkano trudności związane z identyfikacją podmiotów, które powinny podlegać kontroli. Dodała, że w związku z tym resort przedsiębiorczości i technologii przygotował rozwiązanie, które ma ułatwić identyfikację podmiotów prowadzących różne formy działalności rozrywkowej w obiektach zamkniętych.

- Takiego kodu dzisiaj nie ma w polskiej klasyfikacji działalności i o przygotowanie takiej specjalnej klasyfikacji zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Statystycznego właściwego w tym obszarze. Z tego, co wiem pan prezes Głównego Urzędu Statystycznego przygotował już stosowne rozporządzenie - powiedziała Emilewicz.

Zaznaczyła, że resort chciałby, aby w dziale dotyczącym działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej znalazła się podklasa określająca prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem działalności rozrywkowej lub rekreacyjnej mogącej wiązać się z podwyższonym ryzykiem zagrożenia.

Kolejna zmiana wymieniona przez szefową MPiT to zmiana w prawie budowlanym, która wyniknęła z kontroli prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego. W wyniku tych kontroli inspektorzy zidentyfikowali 460 obiektów, w których była, bądź jest prowadzona działalność typu escape room. Dodała, że dotychczas skontrolowano 436 takich obiektów, zaś w 222 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, a 80 obiektów wyłączono z użytkowania.

Emilewicz przypomniała też, że z inicjatywy ministerstwa infrastruktury i rozwoju zostaną uzupełnione przepisy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.