Zdaniem portalu, jego ustalenia mogą być "podstawą dla organów ścigania do zbadania sprawy, zanim sprawozdanie finansowe ugrupowania oceni PKW".

Reklama

"Portal PolskieRadio24.pl dotarł do dokumentu, z którego wynika, że umowa została zawarta między Centralnym Ośrodkiem Sportowym (Torwarem) a Fundacją Instytut Myśli Demokratycznej, reprezentowaną przez prezesa Marcina Anaszewicza i członkinię zarządu Monikę Gotlibowską. Sprawdziliśmy, że są to najbliżsi współpracownicy lidera, którzy w partii pełnią funkcje odpowiednio: wiceszefa partii i skarbniczki" - czytamy na stronie.

Prawdziwość zapisów umowy potwierdza w korespondencji z portalem PolskieRadio24.pl dział marketingu i sprzedaży COS Torwar.

O ocenę sytuacji portal poprosił Instytut Ordo Iuris, którego prezes Jerzy Kwaśniewski stwierdził, że fundacja nie może finansować wydarzeń partyjnych.

- Jeżeli potwierdziłaby się informacja o pokryciu przez podmiot trzeci (fundację) części kosztów konwencji partyjnej, to należałoby kwalifikować takie działanie jako oczywiste naruszenie przepisów ustawy o przyjmowaniu darowizn. Ponadto stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych, bowiem pochodzenie środków fundacji nie jest już objęte jawnością - powiedział portalowi mec. Jerzy Kwaśniewski.

Reklama

W mailu przesłanym portalowi 5 lutego przez Jana Mroza, dyrektora komunikacji partii Biedronia, czytamy: "Podkreślamy, że 100 proc. kosztów konwencji finansuje partia Wiosna Roberta Biedronia. Partia Wiosna z zebranych wpłat od osób fizycznych (zgodnie z ustawą o partiach politycznych) pokryła m.in. koszt wynajmu hali Torwaru w dniu 3 lutego 2019".

W następnym mailu Mróz potwierdził, że "wszelkie rozliczenia konwencji pomiędzy partią Wiosna Roberta Biedronia a działającymi na jej zlecenie wykonawcami następowały w oparciu o stosowne podstawy prawne".

- Podkreślamy, że partia sfinansowała całość kosztów związanych m.in. z zapewnieniem miejsca, w którym odbywała się konwencja, zaś wszelkie wymagane prawem informacje w tym zakresie zostaną przekazane w sprawozdaniu składanym Państwowej Komisji Wyborczej - dodał.