W każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować powołuje się obwodową komisję wyborczą.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, od tegorocznych wyborów diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwiększone.

Reklama

Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych zarobią 500 zł (dotychczas było to 380 zł), zastępcy przewodniczących - 400 zł (dotychczas 330 zł), a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 zł (dotychczas 300 zł).

Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych to spora odpowiedzialność, a dla wielu jej członków także nobilitacja. Zdajemy sobie sprawę, że dieta nie w każdym przypadku pokryje w pełni utracony zarobek czy koszty związane chociażby z dojazdem do siedziby komisji. Chcąc jednak w większym stopniu docenić trud, jaki w organizację wyborów wnoszą przewodniczący, zastępcy i członkowie obwodowych komisji wyborczych, PKW w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie podniosła stawki diet, których wysokość – co warto zaznaczyć – od kilku lat pozostawała na niezmienionym poziomie - powiedział PAP rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego – jak wynika z kalendarza wyborczego – można zgłaszać do piątku 26 kwietnia. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów – czyli do niedzieli 5 maja, komisarz wyborczy. Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat na dzień zgłoszenia do komisji.

Skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania. W obwodach do 1000 mieszkańców w skład komisji wyborczej powołuje się 7 osób, w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców - 9 osób, w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców - 11 osób, a w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców - 13 osób.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej.