Zaprezentował on członkom sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych projekt ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie. Komisja rozpoczęła pracę nad dokumentem.

Reklama

Potrzeba takiej regulacji wynika z tego, że przepisów tej rangi, regulujących tę kwestię po prostu nie było. Były one regulowane na poziomie znacznie niższym. Teraz zdecydowaliśmy się wejść poziom wyżej w hierarchii aktów prawnych i regulować tę kwestię na poziomie ustawowym - wyjaśniał Paweł Szrot na posiedzeniu komisji.

Wiceszef KPRM mówił, że ważnymi punktami ustawy jest to, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów, jak wygląda procedura organizacji i zgłaszania tych lotów oraz określenie ustawą, kto jest wśród "najważniejszych osób w państwie". Szrot poinformował też, że ustawa ma uregulować kwestię tego, jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie instytucji centralnego rejestru lotów.

Projekt wskazuje, że status HEAD jest nadawany osobom biorącym udział w misjach oficjalnych, (realizowanych) przez najważniejsze osoby w państwie z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innych wojskowych statków powietrznych sił zbrojnych, z wykorzystaniem sojuszniczych statków powietrznych i z wykorzystaniem wyczarterowanych, cywilnych statków powietrznych - tłumaczył posłom Szrot.

Jak dodał przedstawiciel wnioskodawców, według projektu misją oficjalną jest każdy lot prezydenta RP oraz loty pozostałych najważniejszych osób w państwie, jeżeli są one odbywane w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną przez te osoby funkcją.

Projekt określa katalog osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie. Na pokładzie statku o statusie HEAD mogą znajdować się osoby ściśle związane z wykonywaną misją oficjalną. W przypadku osób towarzyszących marszałkom Sejmu, Senatu oraz premierowi – ich udział w locie musi być związany z oficjalnym charakterem zadań realizowanej przez jedną z tych trzech osób - mówił wiceszef KPRM. Osoby towarzyszące prezydentowi, członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez niego osoby mogą mu towarzyszyć każdorazowo bez spełniania dodatkowych warunków - dodał.

Jak poinformował, w myśl projektu kwestie budzące wątpliwości co do odbywanych lotów będzie rozstrzygał szef KPRM.

Ze względu na liczne uwagi dotyczące redakcji projektu, zgłaszane przez biuro legislacyjne Sejmu, przewodniczący komisji Arkadiusz Czartoryski (PiS) zarządził godzinną przerwę w posiedzeniu, by przedstawiciele wnioskodawców przeanalizowali i rozstrzygnęli zgłaszane wątpliwości.