Kadencja dotychczasowego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wygasła 27 sierpnia. Wcześniej Kwiatkowski zrezygnował z funkcji, co tłumaczył startem w wyborach parlamentarnych.

Reklama

Za kandydaturą Banasia głosowało 234 posłów, a za kandydatem PO-KO, posłem Borysem Budką - 135 posłów.

Teraz decyzję Sejmu musi jeszcze zatwierdzić Senat. W czwartek kandydaturę Mariana Banasia pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Marian Banaś został powołany na ministra finansów przez prezydenta Andrzeja Dudę, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, na początku czerwca br. Wcześniej pełnił funkcję wiceministra finansów, szefa KAS. Był też Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała na konferencji prasowej wagę punktu, który znalazł się w porządku obrad o godz. 20.30. Większość z nas czeka zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Żeby tam się stało Polska musiałaby spełnić trzy warunki. Dwa z nich to jest ratyfikacja, która już nastąpiła, dotycząca współdziałania w zakresie zwalczania i udzielania sobie informacji, jeżeli chodzi o przestępczość zorganizowaną i terroryzm i dzisiaj mamy kolejną umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych ws. współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji. Chodzi o to, żeby wspólnie wymieniać się informacjami na temat danych biometrycznych, określenia sposobu przekazywania danych osobowych, jak chronić te dane osoby i wszystkie te kwestie reguluje ta ustawa, którą dzisiaj będziemy procedować - mówiła.

Na godz. 13.15 zaplanowano debatę nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie. Projekt określa zasady organizacji lotów prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, wykonywanych w misji oficjalnej. Zgodnie z nim, każdy lot prezydenta będzie lotem "wykonywanym w misji oficjalnej". W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez prezydenta osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, będzie tylko lot "odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją".

Projekt precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu. Wśród nich mogą znaleźć się członkowie delegacji, osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną oraz dziennikarze. Członkami delegacji mogą być zaproszeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci. Natomiast członkowie rodzin będą mogli towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie tylko wówczas, gdy "ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie".