Przewodniczący klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz podkreślił w rozmowie z PAP, że radni chcą merytorycznej dyskusji i informacji nie tylko dla warszawiaków, lecz także dla wszystkich Polaków na temat sytuacji związanej z awarią kolektorów przesyłających ścieki do "Czajki" i zagrożenia ekologicznego po zrzucie nieczystości do Wisły.

Reklama

Jurkiewicz zwrócił uwagę, że administracja rządowa, jak również władze wojewódzkie niejednokrotnie wyrażały gotowość do pomocy władzom miasta, czego wynikiem jest budowa alternatywnego rurociągu przez rząd. Radni chcą się dowiedzieć, czy istnieje możliwość udzielania pomocy miastu oraz jakie są perspektywy naprawy systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni.

W porządku obrad, zaproponowanym przez PiS, znalazła się także informacja prezydenta Warszawy dotycząca postępów realizacji obowiązków wynikających z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność na gruntach zbudowanych na cele mieszkaniowe. Czwarty punkt porządku obrad stanowi informacja prezydenta Warszawy w sprawie polityki miasta wobec seniorów i osób niepełnosprawnych.

Jurkiewicz wskazał, że ostatni z wymienionych punktów od kilku sesji jest "nieustannie zrzucany" przez Koalicję Obywatelską. Chcemy w końcu tego dotknąć, żeby się jasno dookreślili, czy Warszawa chce pomagać niepełnosprawnym, czy też to tylko jest punkt sztandarowy, który funkcjonował w kampanii wyborczej - zaznaczył.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (KO) podkreśliła, że zgodnie z prawem wszystkie cztery punkty zaproponowane przez PiS znajdują się w porządku obrad sesji. Jej zdaniem, zbyt wielu polityków bierze udział w trwającej kampanii wyborczej, żeby ta sesja była merytoryczna, nie polityczna.

Reklama