WYBORY PARLAMENTARNE 2019

Relacja odświeża się automatycznie co 30 sekund

Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy kandydatów: lista nr 1 zgłoszona przez komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, lista nr 2 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, lista nr 5 zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska: PO .N iPL Zieloni, lista nr 10 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka - powiedział Kozielewicz.

Poinformował, że w wyborach do Sejmu: KW PiS zdobył 235 mandatów, KKW KO - 134, KW SLD - 49, KW PSL - 30, KW Konfederacja - 11, KW Mniejszość Niemiecka - jeden mandat. Podał, że w podziale mandatów nie uczestniczyły: lista KW Prawica, lista KW Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów, lista KKW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy oraz lista KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, gdyż nie przekroczyły progu wyborczego.