Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. praw człowieka ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w środę. Propozycja oczekuje na nadanie numeru z wykazu.

Reklama

Zgodnie z projektem, pełnomocnikiem rządu ds. praw człowieka będzie sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości. "Prawa człowieka w zdecydowanej większości krajów europejskich znajdują się w obszarze kompetencji resortów sprawiedliwości, co czyni zasadnym ustanowienie pełnomocnikiem rządu sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości" - czytamy w uzasadnieniu.

Z projektu rozporządzenia wynika, że do kompetencji pełnomocnika należeć będą głównie zadania "z zakresu inicjowania, koordynowania oraz monitorowania działań, w tym dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych, zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka, monitorowania i analizowania spraw i orzeczeń związanych z naruszaniem praw człowieka, a także współpracy z Komisją Wenecką".

Według projektu, pełnomocnik ma również monitorować i analizować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na obowiązujące akty prawne. Do jego kompetencji będzie należało także analizowanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości oraz inne organy władzy publicznej.

Pełnomocnik będzie też miał prawo do powoływania zespołów eksperckich i doradczych oraz zlecania ekspertyz.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski komentując projekt w rozmowie z PAP powiedział, że ochrona praw człowieka jest na tyle istotną kwestią, że ważne jest, aby zajmowało się nią wiele instytucji. - To są ważne kwestie dotyczące praw podstawowych, praw obywatelskich i stąd ta inicjatywa - zaznaczył wiceszef MS.