W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl respondentom zadano pytanie, "na ile prawdopodobne wydaje się Panu/Pani, że w najbliższym czasie Polska opuści Unię Europejską", a więc czy dojdzie do tzw. Polexitu?

Reklama

Opuszczenie UE przez Polskę za "raczej nieprawdopodobne" uznało 47,2 proc. badanych, a 33,5 proc. - za "zdecydowanie nieprawdopodobne". "Łącznie daje nam to zdecydowany wynik 80,7 proc." - komentuje DoRzeczy.pl

Z kolei wyjście z Unii za "bardzo prawdopodobne" uznało 3,3 proc. badanych, a za "raczej prawdopodobne" - 13,3 proc. uczestników sondażu (co łącznie daje 16,6 proc.). Z kolei 2,6 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Badanych poproszono również o ocenę polityki zagranicznej prowadzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę i rząd premiera Mateusza Morawieckiego. "Zdecydowanie dobrze" politykę zagraniczną rządu i prezydenta ocenia 21,4 proc. ankietowanych. "Raczej dobrze" postrzega ją natomiast 29,5 proc. pytanych. Łącznie 50,9 proc. pozytywnie ocenia obecną politykę zagraniczną naszego kraju.

Z kolei 26,2 proc. respondentów uważa polską dyplomację za "zdecydowanie złą". "Raczej źle" ocenia ją 15,7 proc. badanych. "Razem opinie negatywne stanowią zatem 41,9 proc." - podlicza portal. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7,2 proc.

Uczestnicy sondażu ocenili także ubiegłotygodniową wizytę w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Za "zdecydowany sukces" polskich władz uznaje tę wizytę 4,6 proc. Polaków. "Raczej" za sukces przybycie Macrona do Polski postrzega 31,1 proc. badanych. Po zsumowaniu łącznie 35,7 proc. badanych ma pozytywne zdanie na ten temat.

Natomiast 19,3 proc. respondentów ocenia przyjazd prezydenta Francji jako "raczej porażkę". Na "zdecydowaną porażkę" polskich władz wskazuje z kolei w tej odpowiedzi 5,3 proc. badanych. "Razem negatywne oceny wizyty Macrona stanowią 24,6 proc." - wskazuje Rzeczy.pl. Natomiast aż 39,8 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Portal przypomina, że podczas wizyty w Polsce Macron wyraził "zaniepokojenie" w sprawie praworządności w Polsce. O stosunek do tych słów zapytano uczestników sondażu. "Czy Pana/Pani zdaniem inne państwa mają prawo ingerować w kwestie regulacji prawnych dotyczących sądów przyjmowane w Polsce?" – na to pytanie "zdecydowanie" twierdząco i "raczej" twierdząco odpowiedziało kolejno 14,4 proc. i 19,4 proc. badanych.

Portal zaznacza, że jednak większość respondentów jest przeciwnego zdania. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 23,9 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie nie" – 34,9 proc. Brak jednoznacznej opinii wyraziło z kolei 7,4 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-8 lutego 2020r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.