"Wielkie, prekursorskie dokonanie, jakim była Konstytucja Trzeciego Maja, nie było w polskiej historii wyjątkiem ani dziełem przypadku. Już prawa stanowione przez Kazimierza Sprawiedliwego wyprzedzały Europę w dziele budowy praworządnego ładu i standardów godności każdego człowieka" - napisał w niedzielę premier na Facebooku z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Reklama

Jak podkreślił, "to nasz rodak, Wincenty Kadłubek, jako pierwszy od czasów antyku posługiwał się pojęciem obywatel, a państwo określał jako Res Publica, czyli dobro wszystkich, a nie jedynie własność władcy". "Nasza państwowość wyróżnia się wyjątkowo długą i bogatą tradycją demokracji, tolerancji, wolności wyznań i poglądów, szacunku dla podmiotowości osoby ludzkiej" - zauważył Morawiecki.

"Święto Konstytucji Trzeciego Maja powinniśmy więc rozumieć nie tylko jako rocznicę nowoczesnej reformy ustrojowej, ale jako wyraz o wiele większego, wspaniałego, unikatowego dziedzictwa dziesiątek pokoleń naszych poprzedników" - zaznaczył szef rządu.