O tym, że warszawski ratusz miał zawiesić dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, napisał w poniedziałek portal wPolityce.pl, powołując się na informację opublikowaną na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Reklama

W komunikacie datowanym na 13 maja poinformowano, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą na terenie kraju i na podstawie uchwały Rady Warszawy z 23 kwietnia 2020 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. nie realizuje zadania: "dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów". Jak dodano, środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na dofinansowanie innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Centrum.

Do tej informacji na konferencji prasowej odniósł się wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. Nieprawdą jest, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są wydawane lub są niewłaściwie wydawane przez miasto - podkreślił.

Dodał przy tym, że wszyscy stołeczni radni głosowali za uchwałą, aby pozostałe fundusze PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego. Z części budżetu sfinansowano zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnościami w związku ze zdalnym nauczaniem - wskazał.

W informacji stołecznego ratusza podkreślono, że w ramach budżetu, który wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono w tym roku 72 752 zł - te pieniądze przekazano na wyjazdy w okresie ferii zimowych. Do pozostałych osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rozsyłane są informacje, że obecnie wstrzymano realizację tego zadania.

W czasie podejmowania decyzji o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obowiązywały, i nadal obowiązują, liczne zakazy i ograniczenia, związane z sytuacją pandemii na terenie kraju - czytamy. Jak podkreślono, na chwilę obecną nie ma wytycznych zapewniających bezpieczny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a przecież uczestnikami takiego turnusu są osoby z grup najwyższego ryzyka zakażania COVID-19.

Ratusz podkreślił przy tym, że tegoroczny budżet WCPR przyznany ze środków PFRON wynosi ponad 11 mln zł. Najwięcej, bo ponad 7 mln zł, trafiło na "dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych", a prawie 4 mln zł - na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Miasto dodało ponadto, że w 2019 r. Warszawa zajęła pierwsze miejsce w konkursie Access City, w którym nagradzane są miasta najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Nagrodę przyznaje Komisja Europejska, która wyróżniła miasto za zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do wdrażania rozwiązań, które dostosowują Warszawę do ich potrzeb. (