Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 7,5 proc. poparcia, Krzysztof Bosak - 6,2 proc., a Robert Biedroń - 4,5 proc. 1,2 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos.

Reklama

"Polityka” nie podała wyników poparcia dla pięciu innych kandydatów: Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajny, Waldemara Witkowskiego oraz Stanisława Żółtka.

Gdyby do drugiej tury weszli Duda i Trzaskowski, urzędujący prezydent uzyskałby poparcie 45,2 proc. ankietowanych, a kandydat Koalicji Obywatelskiej - 46 proc. Niezdecydowanych jest 8,8 proc. pytanych.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na próbie 1100 osób. Badanie przeprowadzono 19–20 czerwca 2020 r., metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).