Od początku IX [obecnej] kadencji Sejmu RP obowiązują zmienione wnioski w sprawie wypłaty i o przyznanie uposażenia poselskiego - wskazuje dziennik, przytaczając informację, jaką znaleźli w skrzynkach w środę posłowie.

Reklama

Z pisma z Kancelarii Sejmu dowiedzieli się, jak podkreśla gazeta, że "z wniosków (...) usunięto zapisy dotyczące informowania przez posłów o prowadzonej aktywności pozaparlamentarnej i uzyskiwanych z tego tytułu dochodach" - czytamy. W związku z tym posłowie nie muszą już informować o dochodach z umowy-zlecenia, umowy o dzieło i na wynajem lokalu - wyjaśnia dziennik.

Jak pisze "GW", zmiana oznacza, że "Prezydium Sejmu, w którym większość ma PiS traci kontrolę nad pracami, które dodatkowo wykonuje każdy poseł". Wcześniej należało zgłaszać je na piśmie - przypomina dziennik. Wniosek, jak dodaje, był jawny, podlegał ocenie i mógł zostać odrzucony.

Teraz, jak pisze gazeta, z tego obowiązku został tylko zapis, że "o zmianie podjęcia dodatkowych zajęć", takich jak np. wykłady na uczelni, posłowie są zobowiązani "do powiadamiania Marszałka Sejmu" Elżbiety Witek (PiS).

Jak wylicza gazeta, poseł dostaje 8 tys. zł brutto pensji miesięcznie, 2,3 tys. zł nieopodatkowanej diety i 11 tys. zł na prowadzenie biura.

CIS wydał komunikat

Do artykułu w "Gazecie Wyborczej" jeszcze tego samego odniosło się Centrum Informacyjne Sejmu.

Reklama

Wyjaśniło, że zasady przyznawania uposażeń są opisane w obowiązującej od 24 lat ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a wszystkie dochody posłów są jawne dzięki corocznie składanym oświadczeniom majątkowym. Posłowie mają też, wynikający wprost z tej ustawy, obowiązek informowania Marszałka Sejmu o zamiarze podejmowania dodatkowych zajęć - dodano.

Zastrzeżono jednocześnie, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o przyznaniu - na wniosek posła - uposażenia także w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków ustawowych do otrzymywania takiego świadczenia, czyli np. pozostaje w stosunku pracy. Tego typu kompetencja decyzyjna Prezydium Sejmu istnieje w ustawie od momentu jej uchwalenia w 1996 r.". Ostatnia nowelizacja tej uchwały, opisana w tekście "Gazety Wyborczej", miała miejsce rok temu, 17 lipca 2019 r., i weszła w życie z dniem rozpoczęcia bieżącej, IX kadencji Sejmu, czyli 12 listopada 2019 r., można też przeczytać w komunikacie CIS.

Centrum Informacyjne Sejmu przypomniało też, że uchwała została podjęta 17 lipca 2019 r., a "pierwsze doniesienia medialne, dotyczące wskazanych w artykule senatorów, pojawiły się w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r.". Poza tym, komentowaną uchwałę podjęto w ubiegłej kadencji Sejmu i była to decyzja kolegialna Prezydium Sejmu.

W 209. posiedzeniu Prezydium Sejmu 17 lipca 2019 r. wzięli udział wszyscy jego członkowie, a decyzja w przedmiocie opisanej przez "Gazetę Wyborczą" zmiany uchwały Prezydium Sejmu została podjęta bez głosów przeciwnych.